AktualnoPravo

Evropska pobuda Zaupanje in svoboda – Trust & Freedom – novo upanje in val upora državljanov EU

Postanimo tudi v Sloveniji del skupnega organiziranega upora proti zlonamernim silam, ki nas ogrožajo! Povezani s somišljeniki iz drugih dežel jih lahko ustavimo.

Pobuda državljanov EU (European Citizens’ Initiative – ECI) je pomemben inštrument EU, sprejet v okviru Lizbonske pogodbe l. 2007, ki omogoča državljanom pravico do neposrednega soodločanja v zakonodaji EU na način, da lahko  Evropsko komisijo pozovejo k sprejemu konkretnih zakonskih dopolnil. To velja tudi za področja človeškega dostojanstva, medicinskih odločitev idr., kar Pobudo državljanov EU na tem področju uvršča ob bok Evropskemu parlamentu. Pravico od komisije zahtevati zakonske dopolnitve je nedavno pogumno izkoristila skupina sedmih državljanov EU in ustanovila pobudo Zaupanje in svoboda (https://euci.info/trust-and-freedom). Pri promociji pobude jim izdatno pomagajo že legendarni, širši javnosti dobro znani osveščeni predstavniki držav EU v Evropskem parlamentu kot tudi znani švicarski odvetnik Philipp Kruse. Slednji je v okviru predstavitve iniciative https://euci.info/video-release poudaril, da nam je bila v preteklih letih kršena vrsta osnovnih človekovih pravic, vključno s pravico do svobode gibanja in svobode govora, pri čemer je bilo odvzeto ljudem tudi osnovno človeško dostojanstvo. Pravosodje ni pokazalo nobene volje prisluhniti tehtnim argumentom, javnost je bila zavedena v splošno sprejeto predstavo, da drugačne možnosti ne obstajajo. Vse skupaj je privedlo celo do kršenja pravice do avtonomne odločitve o integriteti lastnega telesa, saj državljani zaradi vsesplošne cenzure drugačnih mnenj nismo razpolagali z resničnimi informacijami.

Pri pobudi Zaupanje in svoboda gre za prvi korak na poti zoperstavljanja silam, ki zanikajo osebno integriteto in pravice posameznika, da se samostojno odloča o tem, kaj vnaša v svoje telo in telesa svojih otrok. Gre za začetek široko zasnovanih prizadevanj širom EU, da se končno vzpostavi  kvalitetna javna razprava kot tudi zavedanje o avtoritarnosti in nedemokratičnosti inštitucij kot je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO).

Voditeljica pobude Justyna Walker (Poljska) suvereno povzema žalostna dejstva preteklih let, ko smo bili soočeni s popolno odsotnostjo izmenjave mnenj in javne razprave o perečih vprašanjih. Poudari, da nočemo, da bi neizvoljeni samooklicani vodje odločali v našem imenu, niti se pogajali s predstavniki privatnega kapitala, ki se skrivajo za popolnoma netransparentnimi globalnimi  organizacijami, kot je SZO. Posledica tega je izguba zaupanja, saj nam od nas državljanov popolnoma odtujeni tehnokrati vsiljujejo svoje vizije sveta. Walkerjeva pove, da so v pobudo vključeni tako zdravniki in pravniki kot tudi povsem običajni očetje in matere. Cilj pobude je zbrati več kot milijon glasov državljanov (zahtevani zakonski prag!) in zahtevati od komisije sprejem vrste zakonskih dopolnil za zaščito posameznih prebivalcev Unije. Zahvali se tudi zastopnikom EU, ki so podprli pobudo in konča z besedami: »Svoboda je namenjena VSEM, zaupanje pa si je potrebno najprej ustvariti!«

Izpostavili bi tudi dva izmed najbolj aktivnih predstavnikov EU, ki so podprli pobudo. Mislav Kolakušić iz Hrvaške je tudi tokrat pogumno, brez dlake na jeziku pojasnil, kaj nam prinaša prihodnost v primeru, da bomo še naprej samo opazovali vseprisotne težnje po vzpostavitvi totalitarnega sveta. Kljub odsotnosti dokazov o učinkovitosti t. i. cepiv, lahko v prihodnosti pričakujemo stalno ponavljajoče se »pandemije,« ki jih bodo razglašali tehnokrati v službi kapitala. Izjemno nevarnost predstavljajo načrtovane omejitve gibanja in svobode izbire. Vse skupaj ponazori z nedavnim dogodkom, ko so kitajske oblasti izbrisale njegov govor na omrežju TikTok, ki je dosegel več kot 5 milijonov ljudi. Pozove nas, naj si ne dovolimo živeti svojih  življenj v črnem scenariju pod kontrolo farmacevtskih družb in njihovih lastnikov, BlackRock, Vanguard idr., t. j. peščice skupin in posameznikov v svetu popolne koncentracije kapitala in centrov odločanja. Vzpostaviti moramo največjo možno stopnjo upora širom Evrope in sveta.

V podobno borbenem duhu pobudo podpre tudi  predstavnica Nemčije v EU parlamentu, Christine Anderson.  Vlada naj dela za ljudstvo, ne podpirajmo nasilne prilastitve moči s strani neizvoljenih predstavnikov! Neposredno objavi tudi vojno napoved globalnim organizacijam, Svetovni zdravstveni organizaciji: »SZO je odgovorna za ukinjanje pravic. SZO izziva konflikt, ne mi, državljani. Sprejemamo boj – sedem pogumnih državljanov EU skupaj z milijoni somišljenikov širom sveta. Nas je nešteto, vas  le peščica. Premagali vas bomo!«

Naj na koncu dodamo še poziv skupine Pogumen.si, da skupaj podpremo hvalevredno pobudo  sodržavljanov Unije. Postanimo tudi v Sloveniji del skupnega organiziranega upora proti vsem, ki nas ogrožajo! Le povezani s somišljeniki iz drugih dežel lahko ustavimo zlonamerne sile. Hkrati bodimo pozorni, da ne nasedamo več spletkarjenju nekaterih »estradnikov« v vrstah upora, katerih osnovni cilj je ponovno zapeljati dobronamerna prizadevanja v slepo ulico.

Povezava do podpisa pobude https://euci.info/sign-initiative.

2 thoughts on “Evropska pobuda Zaupanje in svoboda – Trust & Freedom – novo upanje in val upora državljanov EU

  • Martina Kajfež

    People have the power… and this is just the beginning. Just remember that.

  • Danica Jazbinšek

    Podpiram svobodo izbire.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja