Strokovne skupine

ZDRAVSTVO

Kljub popolni cenzuri drugačnih znanstvenih mnenj na srečo obstaja kar nekaj znanstvenikov s področja medicine in ostalih ved, ki niso pozabili na Hipokratovo prisego in pogumno razkrivajo svoje lastne poglede na epidemijo COVID-a. Razkrivajo nam objektivne nevarnosti virusa in učinkovita zdravila za uspešno preventivo in zdravljenje bolezni. Znanstveno nam dokazujejo nesmiselnost in škodljivost uradnih ukrepov, ki se iz razumnih ljudi dobesedno norčujejo. Odločitev za cepljenje mora biti avtonomna odločitev vsakega posameznika, pri čemer bi slednji moral razpolagati z informacijami o vseh potencialnih nevarnostih, ki mu pri tem pretijo. Strokovnjaki nam predstavljajo svoj pogled, ki je podprt z znanstvenimi študijami in raziskovanji. Osrednji mediji nam vsiljujejo strokovnjake, ki enostransko in brez kritičnega razmisleka cepljenje državljanom brezsramno vsiljujejo, pri čemer namesto medicinskih argumentov uporabljajo sporne marketinške pristope ne oziraje se na zaskrbljujoče okoliščine, dokazane stranske učinke in nepojasnjene smrti zavedenega prebivalstva. V prvi vrsti osveščeni zdravniki skrbijo tudi za varnost otrok, ki so nedvomno najbolj ogroženi. Opozarjajo na nesmiselnost in škodljivost nekaterih ukrepov, svarijo pred aplikacijo nevarnih substanc, ki dokazano povzročajo nesorazmerno veliko škodo pri populaciji, ki je najbolj ranljiva in je virus dejansko niti ne ogroža. Brezpogojno podpiramo Iniciativo slovenskih zdravnikov in vse pogumne znanstvenike doma in na tujem, ki se trudijo, da človeštvo ne bi zašlo na pot brez povratka.

Naši strokovnjaki nudijo tudi pomoč tistim, ki so žal bili prisiljeni ali načrtno zavedeni in se danes soočajo s težavami.

SOOSKRBA

Povezati želimo ljudi z znanjem in zavedanjem o pomembnosti samozadostnosti Slovenije na področju oskrbe s prehrano. Rešitev za nadomestitev umetne, predelane in nezdrave prehrane, odvisnosti od tujine in ogromnih multinacionalk – ponudnikov »hrane«, pa nedvomno ni klasični (individualistični) pogled na samooskrbo oz. zaverovanost v sebično samozadostnost posameznika.

Sooskrbo vidimo v ustvarjanju okolja, ki bo sposobno izkoristiti naravne danosti naše prelepe dežele, povezovanju, kot tudi nesebičnem deljenju tako znanja kot rezultatov. Dejavnost je soodvisna in se prepleta z vsemi projekti, od šolstva in vzgoje potomcev, ki bodo vešči najosnovnejših in primarnih dejavnosti na področju pridelave hrane, imeli spoštljiv odnos do okolja, do projektov na področju zavedanja o pomembnosti vzpostavitve neodvisnosti od škodljivih tujih vplivov vseh vrst.

Pridružite se nam lahko tako laiki, kot tudi strokovnjaki!

PRAVO

Že daljše obdobje smo priča sramotnim kršitvam osnovnih človekovih pravic, Evropske konvencije o človekovih pravicah, Ustave Republike Slovenije in drugih zakonov. Praktično vse države sveta so domnevno pandemijo in strah izkoriščale za vzpostavitev totalitarne kontrole in ukinitev svobode in pravic svojih državljanov. Aktivno se išče alibi za tovrstno politiko, tudi z zlorabo mednarodnih organizacij, kot je SZO idr. Dopustili smo, da nam vzamejo pravico do svobode gibanja, svobode govora, dela, lastnega mišljenja, kot tudi svobodne odločitve izbire načina zdravljenja. Soočamo se s popolno cenzuro medijev, vsestranskimi pritiski, segregacijo, ki neposredno ogrožajo človeštvo in življenje na zemlji spreminjajo v pekel. Toda nekateri naši pravniki doma in na tujem so se odločili, da terorju naredijo konec. Odločno podpiramo vse naše pravnike, ki sledijo svoji vesti, ne pa zlagani in konformistični družbi birokratov v službi kapitala. Ponosni smo tudi na naše bratske narode, na g. Ajanovića, ki je svojemu ljudstvu v BiH in celemu svetu dokazal, da je sprememba mogoča! Svoboda je na dlani, pomembna je le enotnost, pogum in srce. Sledimo torej tudi svetlim zgledom in prizadevanjem dr. Reinerja Füllmicha, vodje Korona raziskovalnega odbora, ki razkriva kazniva dejanja mednarodnih razsežnosti, EU parlamentarcem (žal ne slovenskim), ki se borijo za nas v Evropi in drugim zaslužnim. Skupaj bomo premagali zlo, grožnje državljanom in segregacijo. Ustavili bomo tiste, ki z lažjo manipulirajo ljudstvo in jih silijo v odločitve z neslutenimi posledicami, kot tudi izdajalcem, ki se okoriščajo s človeško stisko za sebične osebne interese. Za svoja dejanja bodo kazensko odgovarjali!

ŠOLSTVO / UČITELJI

Vzgojitelji in učitelji na vseh ravneh izobraževanja so se oglasili med prvimi. Že maja 2020 so spisali Učiteljski manifest, s katerim so izrazili nestrinjanje z uradno politiko na področju vzgoje in izobraževanja. V pedagoško stroko se čedalje bolj vpletajo stroke, ki se na vzgojno-izobraževalni proces ne spoznajo. Učno okolje v katerega stopajo naši otroci in mladi je nespodbudno in slabo vpliva na socialne odnose, njihovo psiho-fizično stanje in znanje, na kar vzgojitelji in učitelji opozarjajo od samega pričetka krize. Večkrat so preko različnih iniciativ pozvali pristojno ministrstvo k sodelovanju in ukrepanju. Podprimo pogumne učitelje, ki jim je mar v prvi vrsti za otroke, ne pa za administrativne ukrepe in brezglavo sledenje pogubnemu nareku nadrejenih – politično motiviranih aparatčikov.

DUHOVNOST IN MORALA

»Sodobna« družba žal temelji na materializmu, brezglavemu potrošništvu in opuščanju temeljnih moralnih in duhovnih vrednot človeka. Sistemsko je poskrbljeno, da je prostega časa vse manj, namesto družine, medsebojnega razumevanja, strpnosti in humanosti je danes v zahodnih družbah pomemben zgolj dobiček, izkoriščanje človeka za bogastvo peščice. Drobtinice in obglodane kosti z mize fevdalcev danes nadomeščajo ceneni nadomestki ljubezni, kot so poneumljanje preko komercialnih medijev, mobilnih telefonov, cenenega potrošništva idr. Vse v zasledovanju končnega cilja pokvarjenih elit, vzpostavitve popolne kontrole in transhumanizma. Pri tem nas zvito delijo in razslojujejo po načelu deli in vladaj. Tudi na področju vere in t.i. ateizma.

Zato je toliko bolj pomembno, da ne nasedamo več na cenene trike in se venomer vračamo v vlogo podložnih med seboj skreganih tlačanov. Ne glede na našo veroizpoved so namreč duhovnost, družina in tradicionalne vrednote še kako pomembne in daleč od nazadnjaštva, ki nam ga skušajo vsiliti.

Prisluhnimo duhovnim avtoritetam, ki so s svojo iskrenostjo, humanostjo in dobrosrčnostjo že davno presegli umetno ustvarjene omejitve posameznih cerkva. Ki ne vidijo sovražnika v ateistu, ali človeku drugačne veroizpovedi. Ki jim ne gre za suhoparne zapovedi in zgolj zunanje izražanje vere, temveč predvsem za ljubezen do sočloveka ter iskanje medsebojne harmonije in miru v svetu.
Le tako bomo presegli umetno ustvarjene omejitve, izboljšali samega sebe in hkrati presegli načrtno ustvarjene strahove in prizadevanja podlega nasprotnika.

VARNOST

Celotna človeška zgodovina je prežeta z nasiljem in izmenjajočimi se obdobji miru in vojskovanj. Vsaka nova vojna je z razvojem tehnologije vse okrutnejša, žal tudi do civilnega prebivalstva. Pretekla leta so zaznamovana z neverjetnim pojavom specialne vojne, ko žrtve padajo, ne da bi se večina tega nespornega dejstva sploh zavedala. Agresor je sicer znan, kot tudi podli vzgibi v ozadju – ki se sicer v ničemer ne razlikujejo od predhodnih vojn. Vedno je šlo za moč, prevlado in interese močnejših.

Enako velja tudi za najtemnejšo plat vseh vojn: domače izdajalce. Od nekdaj se v vsakem narodu najdejo tisti, ki jim je bolj mar za lastno korist, materialno okoriščanje in podobne pritlehne vzgibe, kot pa za pravico, narodov blagor, preživetje in borbo za osvoboditev. Agresorju so seveda tovrstni pomagači najbolj v pomoč, saj praviloma odlično poznajo domače okolje in tako z manjšim trudom dosegajo zavidanja vredne rezultate. Toliko lažje, če se navzven pretvarjajo, da se borijo za svobodo in si s tem izborijo odlično izhodišče za izvedbo svojih sramotnih namenov.

Skupaj preprečimo podlim posameznikom, da še naprej zavajajo in razdvajajo dobronamerno ljudstvo. Razkrinkajmo njihove resnične namene, ustavimo vojne dobičkarje in izdajalce, skupaj preprečimo nadaljne namerne blokade upora!

KULTURA

Kdor meni, da bo končni cilj dosežen, ne da bi se v odpor aktivno vključili tudi umetniki z vseh spektrov ustvarjanja, živi v zmoti. Že nacistični vizionar, minister za propagando v Hitlerjevi vladi, Joseph Goebbels, je dobro vedel, kje leži ključ do uspeha. Popolna cenzura, popolna podreditev medijev, kultura laži in masovne propagande. Zveni znano?

Odgovor je seveda lahko zgolj protinapad. Sramotni molk osrednjih, kot tudi t.i. alternativnih medijev, kar kliče k aktivaciji intelektualnega potenciala na vseh področjih kulture. Mediji se počasi odpirajo, izkoristimo plodno obdobje navidezne svobode, saj nam v nasprotnem utegnemo svojo nedejavnost kmalu bridko obžalovati.

Vabljeni vsi, ki čutite, da ste sposobni premakniti goro, naj vam bodo v pogum spodnja prizadevanja z različnih koncev sveta…

Odloči se, bodi.pogumen.si in prispevaj po svojih močeh za uspeh projektov, ki jih vodijo naši strokovnjaki z raznolikih strokovnih področij.