AktualnoPravoVarnost

Kockanje z usodo državljanov Republike Slovenije

Dr. Biserka Ilin v svojem nagovoru ponovno izpostavi neposredno grožnjo suverenosti Republike Slovenije, saj se vladi RS danes izteka rok, da zavrne predloge o spremembi IHR (Mednarodni zdravstveni pravilnik). Gre za nepredstavljive (zavezujoče!) spremembe prikrito sprejete na podlagi t.i. tihega dogovora (Silent Consent), kjer se smatra, da države članice SZO (WHO) v primeru neugovora predlagane spremembe sprejemajo! Kljub neprestanim prizadevanjem, osveščanju javnosti in poskusom vzpostavitve stika z našimi politiki, so dr. Ilinova in druga osveščena strokovna javnost naleteli na popolno blokado in ignoranco oblasti. Gre za očitno ogrožanje suverenosti prebivalcev Republike Slovenije s strani uradnih predstavnikov države, ki so obenem poskrbeli tudi za popolno cenzuro. Prisluhnite apelu, kjer izvemo tudi, da so določene države (Slovaška, Estonija, NZ) že zavrnile sporazum:

Slovenska vlada ima čas do četrtka, da obvesti WHO in zavrne predloge IHR

Ne le, da na strani uradnih organov vlada popolno enoumje, temveč nam načrtno podajajo lažne informacije z namenom prikritja resničnega stanja (spodaj odgovor Službe za sodelovanje s SZO – odgovor na zahteve državljanov po razkritju objektivnih nevarnosti izhajajočih iz namer SZO, kjer meddrugim navajajo, da naj »tiho soglasje ne bi obstajalo«, predlagane spremembe IHR naj ne bi bile zavezujoče temveč na seji zgolj »obravnavane« in da trditev glede »zavezujočega roka držav članic za posredovanje svojih stališč do konca novembra 2023 NE DRŽI«):

https://www.gov.si/novice/2023-11-14-mednarodni-zdravstveni-pravilnik-in-novi-mednarodni-instrument/

Resnično stanje je žal drugačno, kar jasno dokazujejo tudi dokumenti SZO:

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_ACONF7Rev1-en.pdf

Načrtovano prevaro so na našo srečo meddrugim prepoznali tudi nekateri člani EU parlamenta. 12 članov zahteva od SZO dokaz, da so bila maja 2022 obravnavana dopolnila zdravstvenega pravilnika sprejeta v skladu s pravilnikom. Iz posnetkov Generalne skupščine in odbora za IHR je namreč jasno vidno, da niti na skupščini ni bila prisotna zahtevana polovica članov (potrebna za uvrstitev glasovanja na Skupščino), niti člani odbora niso glasovali z dvigom rok. Na Skupščini se o teh dopolnilih torej sploh ni glasovalo! V kolikor do danes ne dobijo s strani SZO uradnega odgovora, bodo dopolnila obravnavana kot neveljavna.

Posnetek 12.seje skupščine SZO:
https://www.youtube.com/watch?v=M393lvg1650

Jasno je, da so tudi naši predstavniki države pod enormnim pritiskom ne le s strani SZO, temveč tudi drugih globalnih organov (ZN, Svetovne banke idr.), ki v zameno za molk ponujajo kratkoročne »rešitve« v obliki financiranja, dejansko pa gre za očitno izsiljevanje in prikriti odzvem suverenosti.

Tovrstno držo moramo na vsak način preprečiti.

Oglejmo si še, kako Kazenski zakonik Republike Slovenije trenutno obravnava kršitve na področju veleizdaje in nasilne spremembe ustavne ureditve, v primeru da se odgovornim osebam dejanja  dokažejo na pristojnih sodiščih:

Kazenski zakonik (KZ-1-NPB4); čistopis:

Veleizdaja

348. člen

(neuradno prečiščeno besedilo)

(1)Kdor s silo ali grožnjo, da bo uporabil silo, ogrozi obstoj Republike Slovenije ali tako poskuša spremeniti njeno ustavno ureditev ali strmoglaviti najvišje državne organe, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

Napad na neodvisnost države

350. člen

(neuradno prečiščeno besedilo)

(1)Državljan Republike Slovenije, ki poskuša spraviti Republiko Slovenijo v podrejenost ali odvisnost nasproti drugi državi, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

Ščuvanje k nasilni spremembi ustavne ureditve

359.člen

(neuradno prečiščeno besedilo)

(1) Kdor, zato da bi ogrozil obstoj, ustavno ureditev ali varnost Republike Slovenije, poziva ali ščuva k neposredni storitvi kaznivih dejanj iz 348. do 357. člena tega zakonika , se kaznuje z zaporom do petih let.

(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka z premoženjsko ali kako drugo pomočjo iz tujine, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(3) Kdor izdeluje ali razmnožuje gradivo, s katerim se poziva ali ščuva k storitvi kaznivih dejanj iz prvega odstavka tega člena , zato da bi ga sam ali kdo drug razširjal, ali kdor z enakim namenom hrani večjo količino takega gradiva ali ga razširja, se kaznuje z zaporom do treh let.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja