SOOSKRBA

Povezati želimo ljudi z znanjem in zavedanjem o pomembnosti samozadostnosti Slovenije na področju oskrbe s prehrano. Rešitev za nadomestitev umetne, predelane in nezdrave prehrane, odvisnosti od tujine in ogromnih multinacionalk – ponudnikov »hrane«, pa nedvomno ni klasični (individualistični) pogled na samooskrbo oz. zaverovanost v sebično samozadostnost posameznika.

Sooskrbo vidimo v ustvarjanju okolja, ki bo sposobno izkoristiti naravne danosti naše prelepe dežele, povezovanju, kot tudi nesebičnem deljenju tako znanja kot rezultatov. Dejavnost je soodvisna in se prepleta z vsemi projekti, od šolstva in vzgoje potomcev, ki bodo vešči najosnovnejših in primarnih dejavnosti na področju pridelave hrane, imeli spoštljiv odnos do okolja, do projektov na področju zavedanja o pomembnosti vzpostavitve neodvisnosti od škodljivih tujih vplivov vseh vrst.

Pridružite se nam lahko tako laiki, kot tudi strokovnjaki!

Odloči se, bodi.pogumen.si in prispevaj po svojih močeh za uspeh projektov, ki jih vodijo naši strokovnjaki z raznolikih strokovnih področij.