ZDRAVSTVO

zdravstvo.jpg

Kljub popolni cenzuri drugačnih znanstvenih mnenj na srečo obstaja kar nekaj znanstvenikov s področja medicine in ostalih ved, ki niso pozabili na Hipokratovo prisego in pogumno razkrivajo svoje lastne poglede na epidemijo COVID-a. Razkrivajo nam objektivne nevarnosti virusa in učinkovita zdravila za uspešno preventivo in zdravljenje bolezni. Znanstveno nam dokazujejo nesmiselnost in škodljivost uradnih ukrepov, ki se iz razumnih ljudi dobesedno norčujejo. Odločitev za cepljenje mora biti avtonomna odločitev vsakega posameznika, pri čemer bi slednji moral razpolagati z informacijami o vseh potencialnih nevarnostih, ki mu pri tem pretijo. Strokovnjaki nam predstavljajo svoj pogled, ki je podprt z znanstvenimi študijami in raziskovanji. Osrednji mediji nam vsiljujejo strokovnjake, ki enostransko in brez kritičnega razmisleka cepljenje državljanom brezsramno vsiljujejo, pri čemer namesto medicinskih argumentov uporabljajo sporne marketinške pristope ne oziraje se na zaskrbljujoče okoliščine, dokazane stranske učinke in nepojasnjene smrti zavedenega prebivalstva. V prvi vrsti osveščeni zdravniki skrbijo tudi za varnost otrok, ki so nedvomno najbolj ogroženi. Opozarjajo na nesmiselnost in škodljivost nekaterih ukrepov, svarijo pred aplikacijo nevarnih substanc, ki dokazano povzročajo nesorazmerno veliko škodo pri populaciji, ki je najbolj ranljiva in je virus dejansko niti ne ogroža. Brezpogojno podpiramo Iniciativo slovenskih zdravnikov in vse pogumne znanstvenike doma in na tujem, ki se trudijo, da človeštvo ne bi zašlo na pot brez povratka.

Naši strokovnjaki nudijo tudi pomoč tistim, ki so žal bili prisiljeni ali načrtno zavedeni in se danes soočajo s težavami.

Odloči se, bodi.pogumen.si in prispevaj po svojih močeh za uspeh projektov, ki jih vodijo naši strokovnjaki z raznolikih strokovnih področij.