Študije – cepljenje otrok

Madesonova študija je študija, s katero so želeli vodilni strokovnjaki dokazati, da programi cepljenja otrok ne povzročajo neželenih učinkov. Študija je zelo pomanjkljiva, podatki so slabo obdelani, vendar lahko kljub temu zasledimo močno tveganje za avtizem med cepljeno skupino otrok. Stopnja avtizma je bila v skupini cepljenih otrok večja za 45%, pa se raziskovalcem to ni zdelo sporno. Ta študija je v uradnih krogih merilo učinkovitosti cepiv in je precej citirana (torej zaključki, da med cepljenjem in avtizmom ni povezave), čeprav ima veliko pomanjkljivosti:

  •  V študiji niso iskali pravih povezav za dokazovanje soodvisnosti med cepljenjem in avtizmom.
  •  Avtor študije je vsa dodatna vprašanja ignoriral in javne pobudnike k odgovorom na spletnih omrežjih blokiral. Steve Kirsch ga je večkrat javno pozval z argumentiranimi vprašanji, vendar je vedno ostal brez odgovora.
  •  Nikoli niso dokazali, da v študiji ni konflikta interesov

Na to študijo se sklicuje večina znanstvenikov, ko so potrebni zaključki, da med cepljenjem in avtizmom ni povezave, za svojo osnovo pri sklepanju o ne-škodljivosti cepljenja jo imajo najbrž tudi zdravniki in pediatri. Večina znanstvenikov v tej študiji ne vidi nič slabega, pri čemer je to najboljša študija, ki jo ima zdravstvena politika za dokazovanje ne-škodljivosti cepljenja oziroma kot referenco za ustreznost otroških programov cepljenja. Tudi uradni mediji to študijo povzemajo kot tiso, ki kaže, da je povezava med cepljenjem in avtizmom obratno sorazmerna, čeprav to ne drži. Link na tej povezavi https://www.dnevnik.si/1042876859

Avtorji študije zainteresiranim niso zagotovili nobenih informacij o osnovnih podatkih za študijo, zavrnili pa so tudi odgovore na dodatna vprašanja. Tako deluje znanost že kar nekaj časa!

Na tej povezavi najdete 214 člankov v recenzirani literaturi, ki povezujejo cepiva in avtizem. Našla jih je mama otroka z avtizmom, po tem, ko so jo institucije pustile na cedilu. https://www.scribd.com/doc/220807175/214-Research-Papers-Supporting-the-Vaccine-Autism-Link

Maroška študija iz leta 2022 pravi: 70 % od 90 anketiranih staršev je potrdilo, da so se prve avtistične značilnosti pojavile po cepljenju s cepivom MMR. Ta odstotek je skoraj enak 66-odstotni stopnji v študiji Wakefield. Maroška študija je na voljo na tej povezavi: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9924813/


Študija Generation Rescue (GR) je bila opravljena 26. junija 2007 in je pokazala, da so bili cepljeni otroci bistveno slabšega zdravja v vseh kategorijah, kot necepljeni. Študijo so naredili za manj kot 200.000 dolarjev, kar je v primerjavi z proračunom CDC (8 milijard) zelo malo, pri čemer takšne raziskave sploh niso želeli narediti. Povezava do raziskave: https://www.lynneshealth.com/resources/Autism/Vacination%20Study.pdf

Pomembno je vedeti, da GR ni mogel manipulirati s podatki, ker jo je izvedlo tretje podjetje brez navzkrižja interesov. Če farmacevtskim podjetjem rezultati niso bili všeč, bi zlahka naročili drugo študijo ali drugo podjetje za tovrstno raziskavo, pa je niso. Odločili so se, da jo »spregledajo«.

V skupnostih, kjer so otroška cepljenja prepovedana, nimajo avtizma:
• Med Amiši ne najdemo otroka z avtizmom, če le ni posvojen.
• Velika klinična pediatrična ordinacija se je izognila uporabi vseh cepiv in acetaminofena in v zadnjih 25 letih dosegla ničelno stopnjo avtizma, čeprav je stopnja avtizma v sosednjih klinikah skokovito naraščala. Otroci so bili kljub pomanjkanju cepljenja ali pa le zaradi odsotnosti tega zdravi kot otroci v kateri koli okoliški ambulanti. Na žalost se ta klinika ne more razkriti, ker bi jim zdravniške komisije odvzele licenco za opravljanje zdravniške dejavnosti.
• Obstajajo tudi druge pediatrične klinike v ZDA, kjer se izogibajo cepljenju. Na primer Homefirs Medical Services: »Imamo približno 30.000 ali 35.000 otrok, za katere smo poskrbeli v preteklih letih, in mislim, da nimamo niti enega primera avtizma pri otrocih.«
• Raziskava Steva Kirscha je pokazala, da več cepljena enostavno pomeni več avtizma: https://stevekirsch.substack.com/p/the-data-is-clear-the-more-vaccines