Natur-homeopatska bolnišnica

Pobuda in koncept ustanovitve naturopatsko – homeopatske klinike

 

Pripravil: dr. Jurij Llewro

V nadaljevanju je predstavljena ideja za ustanovitev homeopatsko – naturopatske klinike v Sloveniji. Če imaš idejo kako s svojim prispevkom nadgraditi delo te skupine ter voljo in čas to idejo tudi uresničiti, te vabimo, da se nam pridružiš. Piši nam na info@pogumen.si

Uvod

Pri vsaki krizi, ne samo zdravstveni, na površje priplava tudi ogromno nečistoč, umazanij in/ali nepravilnosti, ki so se pred krizo skrivale v sistemskih labirintih, prikrite in tudi namerno birokratsko zamegljene.  Tako je tudi v zadnji zdravstveni krizi, če jo sploh lahko tako imenujemo, saj je šlo bolj za kapitalsko-politični manever, kot pa za dejansko zdravstveno situacijo, na površje priplavalo vse živo, kar je bilo sicer že pred tem prisotno v zdravstvu (npr. zgrešene zdravstvene politike SZO, obvezno cepljenje otrok s strupenimi cepivi, delovanje in moč farmacevtske industrije nad dejansko zdravstveno stroko, neučinkovitost in neorganiziranost zdravstva, …), vendar jih je zadnja kriza tako lepo razgalila in, ob siceršnji popolni medijski blokadi in ekstenzivni cenzuri, predstavila slovenski javnosti, oziroma vsaj pretežnemu delu te osveščene javnosti.

V tem času smo se osveščeni dodatno izobraževali tako iz sistemskih, kot tudi neodvisnih virov in s tem še poglobili zavedanje, da obstoječi zdravstveni sistem postaja v veliki meri neučinkovit, sistemska ureditev pa trohni. Ozaveščeni smo se že pred tem razkritjem izogibali sistemskega zdravstva ter zdravila in okrevanja raje iskali pri praktikih komplementarne in alternativne medicine, torej pri zeliščarjih, naturopatih, homeopatih, bioenergetikih in podobno, na podlagi novih spoznanj pa se nam je v zadnjih treh letih pridružilo veliko nam podobnih. Kakorkoli, sedaj že lahko rečemo, da skoraj polovica slovenske populacije ne zaupa več sistemski zdravstveni stroki in tako ali drugače raje poišče zdravila in postopke zdravljenja v integrativnih oblikah zdravljenja. To pa je tako močan motiv, da lahko resno začnemo razmišljati in udejanjati idejo o prvi slovenski naturopatsko-homeopatski kliniki, ki bi pokrila širok spekter, sicer na eni strani bolezni in na drugi strani načinov zdravljenja.

Globalna situacija in trendi

Globalna situacija

Globalno gledano lahko rečemo, da živimo v času čedalje hitrejših sprememb ter osebne in planetarne bolečine. Države razpadajo, ljudje ostajajo brez doma ali trpijo na zasedenih ozemljih, politične razmere so skrajno nestanovitne. Tudi sam planet je v nekakšni fizični krizi: nenehno ga pretresajo orkani, potresi, požari, suše, tornadi, poplave in zemeljski udori, ki na vsakem koraku ogrožajo življenje. Porajajo se nove (neozdravljive) bolezni in vračajo stare, ki jih je čedalje težje (alopatsko) zdraviti. Večina ljudi v ZDA umre zaradi raka, srčno-žilnih bolezni ali možganskih kapi. Preskrba z vodo ni neoporečna, onesnažena pa sta tudi zrak in prst. Posilstva, streljanje, ropi, zloraba otrok in vsakršno drugo nasilje so dejstva vsakodnevnega življenja v mnogih državah sveta. Otroci postajajo žrtev plenilca in tudi sami so ponekod plenilci. Staro se umika novemu. To je proces prerajanja in rojstvo nikdar ni lahko, pogosto pa hodi z roko v roki s smrtjo. Živimo v času smrti, pa tudi v času, ko se začenja novo življenje. Državniki so ravno tako nemočni kot (alopatski) zdravniki in nihče ne more olajšati bolečih sprememb, ki ne prizanašajo nikomur. Oziroma te še pospešujejo. Mizoginija, homofobija, verska nestrpnost, diskriminacija in rasizem so samo reakcije (simptomi) na to gorje in brezup. Življenje, ki se rojeva v tem času, je krhko in še vedno je negotovo ali se bo obdržalo.

Nekaj novega pa se očitno le rojeva. Zavest o potrebnosti spremembe je čedalje bolj navzoča, ravno tako zavest o tem, da je potrebno očistiti planet in naša dejanja, ki jo prizadevajo. Čeprav so vlade kakor fosili in čeprav močni poslovneži zavirajo vsakršno spremembo, se stvari počasi, a zaznavno obračajo na boljše. V času velikih nesreč ljudje potegnejo skupaj in pomagajo drug drugemu. Zdaj ne moremo več čakati na birokracijo, ki očitno ne zmore učinkovitih rešitev. Avtoriteta se tako posledično seli iz »zunanjih« utelešenj moči in oblasti (vlade, medicina) v notranjo moč. Moč in oblast se trga iz rok redkih in se vrača v roke mnogih. V tem smislu gre na nek način tudi za vrnitev k naravnim principom ter predvsem za vrnitev nazaj k človeku. Posledično se vse več ljudi odvrača od mehanistične alopatske medicine in se zateka k naravnim načinom zdravljenja. Pretirana tehnološka usmerjenost sodobne medicine, pomanjkanje sočutja, ki ga izpričuje, obravnavanje človeškega telesa, ki je zanjo samo mrtev stroj ter njena okrutnost in nadutost čedalje bolj odbijajo ljudi. Ker so zdravstvene usluge čedalje dražje, ker jo obvladujejo poslovni interesi, zavarovalništvo in farmacevtska industrija, je čedalje težje dostopna večini ljudi. Poleg tega alopatska medicina nima v rokah orožja za zdravljenje nekaterih najhujših sodobnih bolezni in obolenj, pri ostalih boleznih pa tudi zgolj lajša simptome kot pa da bi jih dejansko zdravila. 

Zablode alopatske medicine

Še pred malo več kot dvajsetimi leti se je zdelo (nekateri imajo to zgrešeno predstavo še sedaj), da medicinska znanost uspešno premaguje bolezni. Diagnostične metode so napredovale in velike epidemije so bile zatrte ena za drugo. Zdi se, da so po odkritju sulfonamidov ter penicilina in drugih antibiotikov, pogoste okužbe postale stvar preteklosti. Z uporabo kortizona pri zdravljenju artritisa in njegovih novejših derivatov, kortikosteroidov,  pri zdravljenju mnogih drugih bolezni, je plamtelo upanje, da se bo dalo premagati tudi »degenerativne motnje« – posledice naravne obrabe. Še več, ko se je pojavilo Salkovo in Sabinovo cepivo je napočilo novo obdobje imunizacije, za bolezni izven tega okvira pa naj bi poskrbela napredujoča kirurgija. Danes to isto upanje temelji na genetskih zdravilih in robotiziranih implantatih. 

Pa vendar…

Američani so med najbolj nezdravimi narodi na svetu!  Na to dejstvo je že leta 1959 Rene Dubos, takratni profesor na univerzi Rockefeller v New Yorku. Američani kljub razvoju medicine niso postali bolj zdravi. Skoraj v vsakem pogledu so manj zdravi od svojih očetov in mater. Vsi so slavili »čudežna zdravila«, ki rešujejo milijone življenj,  Američani pa so v povprečju umirali mlajši kot desetletja poprej.

Od takrat se je položaj samo še poslabšal. Že pred leti je dr. Paavo Airola v znanstveni reviji »New Realities« objavil članek, v katerem je naštel nekaj statističnih podatkov: več kot 30 milijon Američanov trpi zaradi hudega artritisa, več kot 10 milijonov se jih zdravi zaradi duševnih bolezni, več kot milijon ljudi na leto umre zaradi bolezni srca in ožilja, vsak dan za rakom umre več kot tisoč ljudi in tako dalje.  »Čeprav imamo več zdravnikov, več zobozdravnikov več in bolje opremljenih bolnišnic, več boljših zdravil in več zdrave hrane, smo še vedno najbolj bolan narod na svetu« sklene dr. Airola.  Za zahodni svet so to slabe novice, kajti Američani dajejo za zdravstvo več kot katerikoli drug narod in za ta namen porabijo vsako letu večji del nacionalnega dohodka. Vse to razumevanje aktualne domače in globalne situacije ter globalnih trendov pa nas končno pripelje do našega predloga za ustanovitev »naturopatsko-homeopatske klinike« ali lahko tudi »integrativne bolnišnice«.

Naturopatsko – homeopatska klinika

Osnovni princip delovanja Naturopatsko-homeopatske klinike bi bil, da pacientovo bolezen določata osebnost in način življenja. Raziskave v zadnjih desetletjih so odkrile, da so znanstvene teorije, na katerih temelji alopatska medicina, precej negotove. Bolezen namreč ni organski proces; klice, patogeni in toksini  seveda imajo določeno vlogo, vendar razmeroma majhno. Raziskave kažejo, da so nekateri osebnostni tipi občutljivejši ali dovzetnejši od drugih in da so ljudje v največji nevarnosti takrat, ko so izpostavljeni nekaterim stresnim situacijam (npr. upokojitev, izguba dela, žalovanje za pokojnim in podobno). Zdi se, da osebnost narekuje vrsto motenj, zaradi katere bomo najverjetneje zboleli (npr. za boleznimi srce in ožilja ali za rakom), način življenja določa stopnjo nevarnosti (občutljivost), stres pa pospeši posledico – bolezen.  Predvsem pa je potrebno razumeti in zdraviti vzroke bolezni in ne posledice (simptome) kot to počne alopatska medicina. Naturopatija poseduje močna orodja in tehnike, ki pripomorejo pri prepoznavi ljudi, njihovega razmišljanja, pogojevanja in delovanja.

Naša osrednja filozofija bi bila usmerjenost v preventivo in učenje, kjer je naš sistem odpovedal. V duhu povečanja preventivne usmeritve v javnem zdravstvenem varstvu je bila že sredi 80-ih let sprejeta Ottawska listina o promociji zdravja, kar je kot eno ključnih zahtev za doseganje boljšega zdravja prebivalstva postavila reorientacijo v zdravstveni oskrbi in sicer tako, da se okrepi primarna zdravstvena dejavnost, specialistična in bolnišnična dejavnost pa bi bili organizirani kot servis primarnemu nivoju. Na tem področju ni bilo narejeno nič, celo nazadovalo je, saj so vlaganja v preventivo skromna. V Evropi so v letu 2017 znašala od 0,6 odstotka (Italija) do 5,4 odstotka (Finska) vseh sredstev zdravstvenega varstva. Preventivo v nasprotju s kurativo pogosto razumemo le kot takojšen strošek z odloženim učinkom. Po drugi strani pa je preventiva redko podprta z ekonomskimi raziskavami. Večina raziskav je narejena z vidika plačnika zdravstvenega zavarovanja, le redko s širšega, družbenega vidika

Naturopatska – homeopatska klinika bila zavezana k naslednjim ciljem:

 • za homeopatsko in naturopatsko zdravljenje tudi v bolnišnici;
 • iskanju možnosti, da je v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja ali nečesa podobnega;
 • za vse bolnike, ki želijo prejemati homeopatsko in/ali naturopatsko zdravljenje;
 • povečati pomen preventivnega zdravljenja;
 • krepiti zdravje na podlagi odpravljanja vzrokov;
 • usmerjenost v delo po naturopatskih načelih, predstavljenih v tabeli 1.

Tabela 1: Naturopatska načela.

Naturopatsko načelo

Predstavitev načela

Zdravilna moč narave

Naturopati delujejo po načelu, da ima telo dovolj energije za ozdravitev z notranjo močjo. Pomembno je ravnovesje med telesom, umom in duhom.

Ugotoviti in ozdraviti vzrok

Telesu želijo vrniti zdravje in ne le zdraviti posledic bolezni. Poskušajo najti pravi vzrok in postaviti pravo diagnozo za zdravljenje.

Ne škodovati

Pazijo, da ne potlačijo starih simptomov in s tem odpirajo pot novim.

Oseba kot celota

Človeka zdravijo kot celoto. Obravnavajo ga kot skupek čustvenega, fizičnega, mentalnega in duhovnega.

Naturopat je učitelj

Bolnika učijo, naj sam prevzame odgovornost za svoje zdravje. Učijo ga zdravega življenja, pravilne prehrane in gibanja.

Preventiva

Je glavno načelo naturopatije. Svoje izkušnje in zdravje prenašajo na bolnike, da bi le-ti dosegli zdravo in srečno življenje.

Kdaj bi se med drugim lahko poslužite homeopatsko-naturopatske klinike:

 • če klasična medicina ni pomagala;
 • če želite zmanjšati kemična zdravila z nezaželenimi stranskimi učinki;
 • če želite zmanjšati neželene stranske učinke kemičnih zdravil;
 • ker začeto homeopatsko zdravljenje ne sme biti ogroženo.

Konkretne vsebine, ki bi jih med drugim ponujala naturopatsko – homeopatska klinika

 • Naravna (kirlianova fotografija, iridiologija, ANESA, …) in laboratorijska diagnostika
 • Zdravljenje akutnih in kroničnih bolezni
 • Zdravljenje poškodb zaradi stranskih učinkov po prejemu cepiv (protokoli); glej tudi poglavje 6.
 • Naravno rehabilitacija po poškodbah in operacijah
 • Lekarno za pripravo in prodajo naravnih in homeopatskih zdravil

Ob tem je seveda potrebno povedati, da pred uporabo katerekoli metode zdravljenja postaviti pravilno diagnozo, ki lahko temelji tako na naravni ali na sodobni laboratorijski diagnostiki oziroma kombinaciji teh metod. Pri tem ne smemo pozabiti, da je bolnik nedeljiva celota z vsemi svoji težavami. Pri zdravljenju pa je potrebno uveljaviti tisto metodo, ki bolniku najbolj ustreza, ki je najmanj nevarna in najbolj uspešna.

Konkretne prakse pa bi med drugim vključevale naslednje:

 • Naturopatijo, torej alternativni pristop s katerimi se telo samo pozdravi po naravni poti in daje večji poudarek ponovni vzpostavitvi zdravja, kot pa zdravljenju bolezni (dietetika, akupunktura, zeliščna medicina, hidroterapijo,…)
 • Homeopatija
 • Manipulativne terapije
  • Masaže
  • Kineziologija
  • Refleksologija
  • Joga
  • Akupunktura / Akupresura
 • Psihološke terapije
  • Psihoterapija
  • Hipnoterapija
  • Avtogeni trening
  • Meditacija

Primeri iz tujine

Podajamo še nekaj primerov, kako so oziroma kako so bile organizirane ter katere storitve so ponujale nekatere naturopatske-homeopatske klinike po svetu.

Nemčija

Velika Britanija

NHS Centre for Integrative Care, trenutno še delujoča klinika. (Kontakt: NHS Centre for Integrative Care, Glasgow – Wikipedia)

 

ZDA

 

Za informacijo

V Veliki Britaniji za storitve KAM skrbi samostojni inštitut Britansko združenje za komplementarno medicino (British Complementary Medicine Association) in povezuje več kot 60 raznolikih metod zdravljenja KAM (BCMA, 2017). Na svoji spletni strani pa ima navedene tudi izobraževalne institucije s področja storitev KAM.

V ZDA za storitve KAM skrbi Nacionalni inštitut za komplementarno in integrativno zdravje (National Center for Complementary and Integrative Health) pod okriljem Ministrstva za zdravje (NCCIH, 2017), kjer so med drugim navedena šolanja in kredibilni avtorji teh šolanj.

Na evropski ravni sta najbolj aktivna Eurocam s projektom CAMbrella in EFCAM – European Federation for Complementary and Alternative Medicine. Eurocam je opredeljen kot evropska raziskovalna mreža za komplementarno in alternativno medicino, najbolj v smislu proučitve statusa KAM v Evropi. Projekt je financirala Evropska komisija z namenom seznanitve možnosti umestitve medicine KAM v sisteme javnega zdravstvenega varstva z namenom preživetja le-teh (Eurocam, 2017). Glavni cilj EFCAM je povezovanje institucij KAM iz Evrope in doseči po evropskih državah enake standarde (EFCAM, 2017). Podobno ambicijo ima tudi Svetovna zdravstvena organizacija, ker raziskuje možnosti zdravljenja s storitvami KAM in njihovo umeščanje v sistem javnega zdravstvenega varstva: WHO – global dokument 2002–2005, WHO – Global strategy 2014–2023.

V Sloveniji deluje krovna organizacija ZIMS (Združenje za integrativno medicino Slovenije), ki združuje zdravnike, medicinske sestre in izvajalce storitev KAM, Inštitut Bion – Akademija za zdravilstvo, Slovensko homeopatsko društvo (SHD), Združenje za akupunkturo, Združenje naturopatov Slovenije, Združenje za tradicionalno ajurvedsko medicino in ostala združenja, ki pokrivajo posamezno storitev KAM, pri čemer pa so običajno povezani s krovnim evropskim ali svetovnim združenjem (Slovensko homeopatsko društvo je institucionalni član Mednarodnega združenja zdravnikov homeopatov: LMHI Liga Medicorum Homeopathica Internationalis in Evropskega odbora za homeopatijo: ECH – European Committee for Homeopathy) in povzemajo tudi njihove modele izobraževanja.

Možni načini pristopa k izvedbi projekta

K izvedbi projekta ustanovitve Naturopatske – homeopatske klinike oziroma integrativne bolnišnice, lahko pristopimo na več načinov. V nadaljevanju jih bom nekaj opisal, so pa seveda možni še drugi načini. Izbira načina pristopa je tudi v soodvisnosti tako od števila sodelujočih splošnih deležnikov in načina investiranja, kot tudi od števila zdravnikov in obsega praks, ki bi jih v takšni kliniki izvajali.

Možni načini financiranja projekta in financiranja delovanja

Financiranje takšnega projekta je sicer najbolje izvesti iz presežnih likvidnih sredstev zainteresiranih deležnikov (integrativnih zdravnikov, investitorjev, ostale zainteresirane javnosti). Višina potrebnih investicijskih sredstev je seveda odvisna od načina pristopa, vendar če vzamemo za primer prodajo/nakup zapuščenih Medijskih toplic (ki bi bile za ta name več kot optimalne), lahko računamo nekje med 400.000€ in 600.000€ za nepremičnine ter še nekje okrog 300.000€ za vzpostavitev normalnega delovanja (obnove, itd.). Za izvedbo projekta bi za financiranje iz lastne presežne likvidnosti torej potrebovali nekje okrog 900.000€.

Drugi možni načini, sicer manj atraktivni, financiranja projekta so sledeči:

 • Delno bančna posojila (integrativni zdravniki, ki že imajo svojo prakso), delno lastna presežna likvidnost;
 • Delno poslovni angeli Slovenije, delno lastna presežna likvidnost;
 • Delo zbrana sredstva na Kickstarterju (oziroma druga platforma za množično financiranje), delno lastna presežna sredstva;
 • Druge izvedene kombinacije naštetih pristopov v različnih razmerjih.

Financiranje poslovanja oziroma delovanja ravno tako lahko izvajamo na več načinov, oziroma kombinacij pristopov. Seveda bi bilo najbolje ali najbolj zaželeno, da večino praks pokrijemo s financiranjem z obstoječimi zavarovalnicami (Zavod za zdravstveno zavarovanje,  poslovne zavarovalnice), nekatere diagnostike in manj znane prakse pa samoplačniško.  V realnosti bo to seveda najtrši oreh, vendar ni nezlomljiv.

Ena od idej je tudi ustanovitev lastne zavarovalnice, ki je sicer izvedljiva, vendar je potrebno na projekt pridobiti veliko ljudi s specifičnimi znanji, ki jih zahteva zavarovalniška regulacija (Solventnost 2, Zakon o zavarovalništvu, Uredbe Agencije za zavarovalni nadzor,…).

Tretja možnost je seveda samoplačniški pristop. Ta je seveda najlažje izvedljiv, je pa seveda najbolj tvegan iz vidika preživetja oziroma vzdržnega dolgoročnega poslovanja. Mogoče bi bil to lahko vhodni model, ki bi se s širitvijo poslovanja lahko nadgradil ali v celoti nadomestil z neko od zgoraj naštetih oblik.

V vsakem primeru mora biti način financiranja transparenten, ne glede na to, katero obliko bi izvajali.

 

Poslovni načrt (kratka verzija)

Osnovna ideja umestitve klinike

Predstavljena kratka verzija poslovnega načrta ne vsebuje dejanskih številk, temveč samo ocene in predvidevanja, ki temeljijo na osnovni ideji o nakupu – prevzemu nekih zapuščenih ali nedelujočih toplic (npr. Medijske toplice, Besniške toplice – obe sta locirane cca 35 km iz Ljubljane)  ter na oživitvi teh.  Oživitev toplic za namen vzpostavitve Naturopatsko – homeopatske klinike ali integrativne bolnišnice ima lahko tudi pomembno vlogo v kasnejšem financiranju delovanja, če bi del dejavnosti klinike namenili turizmu oziroma zdravstveni preventivi. 

Torej, če bi idejo o oživitvi zapuščenih toplic razvijali naprej do poslovnega načrta, imamo tako lahko že več izhodišč, na primer:

 • Toplice so ne samo osnova naravnemu zdravljenju (hidroterapija), temveč tudi osnova zdravstvenemu in splošnemu turizmu;
 • Nadalje je s takšnim pristopom možno takoj v začetku ponuditi sobe – tako v turistične, preventivne kot zdravstvene namene;
 • Z lastnimi sobami in konferenčnimi dvoranami se lahko izvajajo številne dejavnosti tako individualne kot skupinske terapevtske prakse.
 • Izbira toplic v bližini Ljubljane je iz vidika dostopnosti in infrastrukture tudi pomembna za bolnike kot tudi potencialne turiste;
 • In nenazadnje – z oživitvijo zapuščenih toplic vračamo tudi lokalnemu okolju razvoj turistične in ostalih komplementarnih dejavnosti (npr. obrt).

Okviri roki posameznih faz in ocene financiranja posameznih faz

V nadaljevanju so podani zelo okvirni roki ter ocene stroškov posameznih projektnih faz. V to oceno ni zajeta varianta zasnove lastne zavarovalnice, ki je po obsežnosti verjetno bistveno večji projekt. Osne so sledeče:

 • Izbira lokacije, dogovor z deležniki in investitorji ter lokalnim okoljem (rok: ½ leta; stroški: 10.000€)
 • Izbira načina financiranja izvedbe projekta, kar odvisno od lokacije, deležnikov, … (rok: 1 mesec; stroški: 5.000€)
 • Ocena vrednosti projekta (rok: 1 mesec; stroški: 5.000€; vrednost projekta cca 900.000€)
 • Zbiranje sredstev – lastna likvidnost, bančna posojila, Kickstarter; Poslovni angeli Slovenije (rok: 1 mesec; stroški: 5.000€)
 • Nakup ali najem potrebnih nepremičnin – zemljišča, stavbe: (rok: 1 mesec; stroški: 500.000€)
 • Obnova nepremičnin (rok: 1 leto; stroški: 400.000€)
 • Pridobitev vseh potrebnih dovoljenj (rok: ½ leta; stroški: 100.000€)

Skratka, za izvedbo opisanega projekta bi okvirno potrebovali nekje okrog 1 mio € ter nekako 2 leti in pol časa od zagona do polnega delovanja Naturopatsko – homeopatske klinike oziroma integrativne bolnišnice.   

Pomoč pri težavah po celjenju

Popolnoma varnega zdravila in/ali cepiva ni, tako, da je možnost pojava neželenih učinkov, tudi zelo hudih, vedno prisotna. Če sumite, da imate po cepljenju težave, katere prej niso bile prisotne je pomembno, da jih vzamete resno in poiščete pomoč.  

Nap prvi aktivni pristop k sanaciji stranskih učinkov po cepljenju bi bil protokol Združenja Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC), katerega je marca 2020 ustanovila skupina vodilnih strokovnjakov za intenzivno nego. Pravijo, da je glavna težava po cepljenju dolgotrajna »imunska disregulacija« in najpomembnejši cilj vsakega zdravljenja je pomagati, da se obnovi imunski sistem.  Zdravniki v združenju FLCCCC poudarjajo, da bolniki s sindromom po cepljenju ne smejo prejeti nobenih drugih cepiv proti COVID-19, prav tako pa se morajo tega cepljenja izogibati tudi vsi, ki trpijo za dolgotrajno boleznijo COVID. 

Sindrom po cepljenju je kompleksno poslabšanje zdravstvenega stanja. Znaki in simptomi se razlikujejo od posameznika do posameznika, zato je potrebno zdravljenje prilagoditi posamezniku. Poudarjajo, da je pri odpravi neželenih učinkov nujno zgodnje zdravljenje, saj vsako odlašanje zmanjša možnost ozdravitve.

Ker se uradna medicinska znanost danes s tem ne ukvarja je ena od naših želja, da dodatne protokole, znanja in ugotovitve razvijemo tako znotraj tega projekta, kot tudi znotraj skupine Pogumen.si in ta znanja potem delimo naprej.

PROTOKOL RAZSTRUPLJANJA PO CEPLJENJU S CEPIVOM PROTI C-19

Osrednji problem sindroma po cepljenju je dolgotrajno neravnovesje imunskega sistema. Najpomembnejši cilj rehabilitacije po cepljenju proti C-19 je podpreti telo pri obnovi imunskega sistema.

Razstrupljanje vključuje dva osnovna pristopa:

 • s procesom avtofagije pomagamo celicam, da se lažje znebijo beljakovinskih bodic,
 • uporabljamo ukrepe, ki omejijo toksičnost/patogenost beljakovinske bodice.

PRVA LINIJA:

 • Prekinitveno vsakodnevno ali občasno dnevno postenje
 • Ivermektin*
 • Zmerna telesna aktivnost
 • Nizki odmerki naltreksona
 • Natokinaza
 • Aspirin
 • Melatonin
 • Magnezij
 • Metilensko modrilo
 • Sončna svetloba in fotobiomodulacija
 • Probiotiki / prebiotiki

DRUGA LINIJA: 

 • Vitamin D (z vitaminom K2)
 • N-acetilcistein
 • Cardio Miracle™ in prehransko dopolnilo L-arginin/L-citrulin
 • Prehransko dopolnilo L-arginin/L-citrulin
 • Omega-3 maščobne kisline
 • Sildenafil z ali brez L-arginina- L-citrulina
 • Črna kumina
 • Vitamin C
 • Spermidin
 • Neinvazivna možganska stimulacija
 • Sprememba življenjskih navad, sprostitvena terapija, čuječnost in psihološka podpora

TRETJA LINIJA:

 • Hiperbarična kisikova terapija
 • Vibracijska stimulacija nizke amplitude
 • Nizki odmerki kortikosteroidov
 • Hidroksiklorokin
 • Mitohondrijska energetska optimizacija

* Ivermektin je znano zdravilo, ki se več kot štirideset let uporablja v celem svetu, v Sloveniji pa nima rednega dovoljenja za promet. Slovenski infektologi so Lekarniški zbornici Slovenije odsvetovali izdajo zdravila z učinkovino ivermektin na recept zdravnika za zdravljenje kovida. Gre za eno najbolj varnih zdravil, ki je na seznamu osnovnih zdravil pri SZO in je bilo predpisano več kot 3.7 milijardam bolnikov in prejelo Nobelovo nagrado za globalni in zgodovinski doprinos k izkoreninjenju endemskih parazitskih okužb v različnih delih sveta.

 

PROTOKOLI ZA PREVENTIVO & ZDRAVLJENJE COVID-19

PREHRANA:

Prekinitveni post/časovno omejeno uživanje hrane v kombinaciji z dieto z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov, visoko vsebnostjo maščob (ketogena dieta) z rastlinskimi olji z majhno vsebnostjo Omega-6 maščob.

PREHRANSKI DODATKI

 • Natokinaza; 100-200 mg 2x dnevno.
 • Resveratrol; 500 mg dnevno.
 • Aspirin; 81 mg dnevno (za osebe z nizkim tveganjem za krvavitve).
 • Magnezij; 100-400 mg dnevno.
 • Omega-3 maščobne kisline; 2-4 g dnevno.
 • Koencim Q; 200-400 mg/dan.
 • Melatonin; 3-10 mg pred spanjem (s počasnim/podaljšanim sproščanjem).
 • Bromelain; 500 mg dvakrat dnevno +/- N-acetil cistein (NAC); 600 mg dvakrat dnevno.
 • Berberin; 500-600 mg dvakrat dnevno.