AktualnoPravoZdravstvo

Načrtno sprenevedanje uradnih inštitucij v Republiki Sloveniji glede upravičenih zahtev za analizo zdravstvenega stanja

Vrsta zaskrbljenih državljanov in različnih združenj civilne družbe si že dlje časa prizadeva, da bi s strani odgovornih državnih inštitucij pridobili uradne podatke o zdravstvenem stanju prebivalstva. Med njimi je eden aktivnejših Srečko Šorli (soavtor študije presežne smrtnosti cepljenega dela prebivalstva: forgotten-primum-non-nocere-and-increased-mortality-after–covid19-vaccination.pdf (primescholars.com)) , ki je maja 2023 v Državnem svetu v okviru strateškega posveta o sodobnih zdravstvenih politikah ponovno izpostavil nujnost  temeljite analize ustreznosti ukrepov sprejetih v času COVID-19 ter izvedbe in javne predstavitve rezultatov analize učinkov cepljenja proti COVID-19 z vidika učinkovitosti cepiv in njihovega vpliva na zdravje ljudi.

Komisija državnega sveta je po skoraj petih mesecih vendarle odgovorila pobudniku. Predhodno naj bi se  posvetovala z vrsto odgovornih državnih organov in sicer z Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Odzivi omenjenih akterjev oz. zahtevane »poglobljene obravnave« so po njihovih besedah »mestoma izrazito različni«, pri čemer ne navajajo podrobnosti. Kljub temu pa je komisija sprejela vsaj eno odločitev, namreč, da državni svet ne bo v zvezi s predlaganim ukrenil ničesar.  Ugotavljajo namreč, da gre »za tematiko izrazito strokovnega predznaka«, s katero bi se morale ukvarjati prav omenjene inštitucije:
https://www.bitchute.com/video/EwcxN5jTtvhd/

Komisija državnega sveta se je torej odločila, da omenjene tematike ne bo obravnavala na kakšni od svojih sej, prav tako ne podpira organizacije posveta na to temo v okviru Državnega sveta, hkrati pa noben pristojni državni organ od omenjenih inštitucij ne zahteva predložitve zahtevanih podatkov!

NIJZ pa po drugi strani na zahteve odgovarja s svojimi ocenami »uspešnosti«, ki pa ne temeljijo na temeljnem kazalniku, t.j. primerjavi smrtnosti cepljenega dela populacije s smrtnostjo necepljenega dela populacije, temveč na hipotetičnih dvomljivih kriterijih temelječih na domnevah o preprečenih hospitalizacijah in smrtih zaradi uporabe cepiva.

Jasno je, da gre za očitno sprenevedanje in načrtno prikrivanje javnih podatkov. Tudi če bi se trditev o škodljivosti pripravkov proti COVID19 izkazala za napačno, je jasno, da gre za podatek javnega značaja in v primeru oviranja dostopa do teh ključnih podatkov za kriminalno dejanje!
https://triglavmedia.si/images/razno/Ocena-porocila-NIJZ.pdf

Podoben krog je sklenjen tudi ob ponovnem Šorlijevem poskusu, tokrat je potrkal na vest predsedniku vlade, dr. Golobu, ter ga pozval k zaustavitvi cepljenja na podlagi predloženih neizpodbitnih znanstevnih dokazov o drastičnem povečanju bolezni in presežni smrtnosti v obdobju neposredno po koronskem cepljenju.  S strani vodje kabineta je prejel le »vljudnostni« odgovor, namreč, da je letošnji program cepljenja pripravil NIJZ po strokovnih priporočilih ECDC ter da cepljenje ni obvezno in je priporočeno samo za ranljive skupine, zatorej  ljudem, ki se sami prostovoljno želijo cepiti, ne morejo vzeti te pravice.
https://www.bitchute.com/video/X8BJFkkJKJ1L/

Očitno je, da moramo državljani zaostriti pritisk na odgovorne izmuzljive uradne inštitucije, saj gre več kot očitno za dogovorjeno politiko načrtnega sprenevedanja s ciljem prikrivanja grozljivih podatkov, rezultata politike vsiljevanja nepreizkušenih substanc nedolžnemu ljudstvu.