AktualnoPravo

POBUDA ZA VPIS GOTOVINE V USTAVO RS

Od petka, 1. septembra, do ponedeljka, 30. oktobra 2023, bo potekalo zbiranje podpisov za vpis gotovine v Ustavo Republike Slovenije. Da bi lahko volivci Državnemu zboru predlagali začetek postopka za spremembo Ustave, je potrebnih najmanj 30 tisoč podpisov.
Pobudnik Ivan Jurgec predlaga, da se v Ustavo vpiše nov člen – člen 50.a (Pravica do uporabe gotovine) z dvema točkama: 1. Na območju Republike Slovenije je gotovina zakonito plačilno sredstvo in 2. Vsakdo ima pravico, da plačilo za nakup blaga ali opravljene storitve opravi z gotovino kot zakonitim plačilnim sredstvom. Zagotovljena je pravica do gotovinskega poslovanja v bankah ali podružnicah tujih bank.
Kot poudarja predlagatelj, je prišel do ugotovitve, da uvedba digitalnega denarja in popolno ukinjanje gotovine za ljudi pomenita konec svobode, v ozadju pa preži velika nevarnost popolnega nadzora. S pobudo želi informirati državljane o teh nevarnostih ter zagotoviti, da se pravica do uporabe gotovine vpiše v najvišji pravni akt v državi, v Ustavo RS. To je ena od možnosti, da bi gotovina kot zakonito plačilno sredstvo v Sloveniji obstala, ne glede na to, če bo v prihodnosti morda uveden digitalni evro oz. digitalni denar. Cilj predloga je uvesti ustavni okvir za pravico do gotovine ob upoštevanju pravice do zasebnosti. Jurgec meni, da je monetarna suverenost, torej lastna nacionalna valuta oz. gotovina, pomemben element državnosti, podobno kot zastava ali himna izražata nacionalno identiteto in imata za državo določen simboličen pomen.
Pobudo za vpis gotovine v Ustavo RS lahko podpremo s podpisom na dva načina: s pomočjo digitalnega podpisa ali s podpisom obrazca na eni od upravnih enot. Če se odločimo za drugi način, je potrebno izpolnjen, podpisan in od uradne osebe UE overjen obrazec poslati na naslov: Ivan Jurgec, Prvomajski trg 11, 2319 Poljčane, sicer se podpis ne prizna.
V skupini www.pogumen.si absolutno podpiramo pobudo. Vsakomur bi moralo biti jasno, da je planirana ukinitev gotovine eden izmed korakov na poti v digitalno suženjstvo.
Ustavimo nevarne načrte odločevalcev! Pozivamo vas, da s svojim podpisom pokažete, da si svobode ne bomo pustili odvzeti!
Podrobnejše informacije o načinih podpisa pobude ter njenem ozadju pa na povezavi:
Vpis gotovine v Ustavo – Združenje – PovezaniSmo (povezani-smo.eu).