Nekategorizirano

Vabilo na Večo v Žalcu, ki bo v soboto, 10. rožnika 2023 (10. 6. 2023)

DOMORODNA SKUPNOST ZEDINJENIH SLOVENSKIH DEŽEL – DSZSD

Slovenski domorodci prebivamo v naslednjih zgodovinskih deželah: Koroška, Štajerska, Krajnska, Primorje, Prekmurje, Beneška Slovenija, Bezjaška Slovenija. Smo svobodni, neodvisni, samostojni, svojepravdni, ozaveščeni ljudje, členi Domorodne Skupnosti Zedinjenih Slovenskih Dežel – DSZSD.

DSZSD ima v svoje temelje vgrajen tročan ali Triglav, ki ga tvorijo tri področja:

  1. Slovenska stara pravda,
  2. Slovenske zgodovinske dežele,
  3. Razglas ZN o pravicah domorodnih ljudstev.

Na zemlji slovenskih zgodovinskih dežel vzpostavljamo svojstveno družbeno ureditev po naši meri in na podlagi ohranjenih izročil naših prednikov. Ne gre za vračanje v preteklost, marveč za uporabo vsega dobrega in v preteklosti že delujočega, kar tvorno vključujemo v nastanek nove, sodobne družbe za dobrobit vseh ljudi.

Ozaveščamo, prebujamo in izobražujemo svoje rojake domorodce, ki so bili zaradi načrtnega pranja možganov in ustvarjanja suženjske ali hlapčevske miselnosti zavedeni ter posledično napačno vzgojeni s pomočjo državnih – korporacijskih »izobraževalnih« institucij ter občil. 

Želimo oblikovati, ustvariti in živeti ozaveščeno domorodno družbo, s koreninami v preteklosti, v tvornem soustvarjanju odgovorne in pravične sedanjosti ter izgraditi ljudem prijazno prihodnost, v kateri bomo prepustili svojim potomcem in naslednikom pravo svobodo, pozitivna izročila, čiste dežele in okolje ter radost in srečo.

Še več o DSZSD – Domorodni Skupnosti Zedinjenih Slovenskih Dežel – lahko preberete na spletni strani: https://domorodnaskupnost.si/.

Vabilo na Večo v Žalcu

DSZSD vabi svoje člene in členice ter vse, ki vas zanima naše delovanje, na spomladansko Večo Zedinjenih Slovenskih Dežel, ki bo v soboto, 10. rožnika 2023 (10. 6. 2023), na območju Bio Park Nivo, Cesta na Lavo 11, 3310 Žalec, v Deželi Štajerski. Družili se bomo ves dan – od jutra do večera. Tokratna Veča DSZSD ne bo zgolj predstavitvena, marveč bo tudi delovna, nazadnje pa še razvedrilna. Na Veči bomo poskušali s skupnimi močmi oblikovati temelje za več delovnih teles po posameznih področjih delovanj, med njimi bodo: Pravda, Šolanje, Zaščita, Občevanje, Zdravilstvo, Sooskrba … 

Če ste pripravljeni dejavno nastopiti proti zlu, ki je razširjeno povsod okrog nas, če želite ravnati odgovorno in storiti kaj koristnega za svoje potomce, živeti v boljši, pravičnejši, častni in bolj pošteni družbi, se nam pridružite. Zedinjeni zmoremo vse!

Osti jarej!

Pristopnico v DSZSD najdete tudi na povezavi:

https://domorodnaskupnost.si/wp-content/uploads/2022/12/Pristopnica_domorodca.pdf

Pisarna DSZSD, Mlinska ulica 22, 2000 Maribor

e-pošta: info@domorodnaskupnost.si

telefon: 041 573 663