AktualnoZdravstvo

Tretja mednarodna COVID konferenca – International Covid Submit (ICS)

V sredo, 3. maja 2023 je v Evropskem parlamentu v Bruslju potekala že tretja COVID konferenca, katero sta sponzorirali parlamentarni skupini ECR in ID, vodil pa jo je dr. Robert Malone, ameriški biokemik in strokovnjak na področju razvoja mRNA cepiv in hkrati tudi oster kritik neutemeljene in neznanstvene uporabe le-teh.  COVID konferenca je bila vsebinsko  razdeljena na dva dela, v prvem delu so bile obravnavane družbeno-politične tematike –  znanstveno nepodprto testiranje s PCR testi, manipulacije državnih statistik, ostra cenzura  znanstvenikov in strokovnjakov, ki so prihajali do drugačnih zaključkov, kot jih je predstavila aktualna vlada posameznih držav, pomanjkanje volje za analizo učinkovitosti in ustreznosti ukrepov med pandemijo. V drugem delu pa je bila konferenca vsebinsko osredotočena na potencialno čezmerno umrljivost in fiziološko škodo, ki jo povzroča cepljenje s cepivom proti COVID-19.

Naj izpostavimo samo nekatere udeležence konference:

  • Nick Hudson iz podjetja Panda (Pandemic Data Analysis) je opozoril na nevarno uporabo statistike v namen zastraševanja ljudi, ker se je v število umrlih zaradi koronavirusa vključevalo vse s koronavirusom, pri čemer ta sploh ni bil usoden za veliko večino umrlih. Hudson je po opravljenih analizah mnenja, da je smrtnost zaradi kovida 0,1%, ne 3,4%. 
  • Dr. Ryan Cole, patolog,  je poudaril, da so v državah, kjer so delali obdukcije, ugotovili, da  je zaradi COVID-19 umrlo 6% ljudi, tistih, ki pa so sicer umrli s koronavirusom, vendar zaradi drugega bolezenskega stanja, pa je bilo 94%.
  • Italijanski endokrinolog, profesor Giovanni Frajes je predstavil izven-ciklične krvavitve pri ženskah, cepljenih s cepivom proti COVID-19 in zmanjšano rodnost po cepljenju s cepivi proti COVID- 19 pri obeh spolih.
  • Kanadska zdravnica dr. Jessica Rose se je spraševala, zakaj niso cepiva umaknili s trga že leta 2021, ko je bila oblastem predstavljena velika presežna smrtnost po cepljenju.
  • Dr. Byram Bridle iz Kanade, doktor, ki se ukvarja z laboratorijsko medicino je poudaril, da PCR testi nikoli ne bi smeli biti uporabljeni kot edini pripomoček za tako eksplicitno postavljanje diagnoz, kot se je to izvajalo leta 2021.
  • Pierre Kory je razpravljal o svojih neposrednih izkušnjah s kliničnimi preskušanji in z zdravljenjem z ivermektinom in hidkroksiklorokinom. Protokole zgodnjega zdravljenja kovidne bolezni je akademskemu in političnemu krogu predstavil že decembra 2021. Na spletni strani FLCCC  Alliance Community, katere ustanovitelj je tudi dr. Kory,  je na voljo veliko informacij in protokolov zgodnjega zdravljenja COVID-19. Pokazalo se je, da je v državah, kjer so se posluževali teh protokolov, smrtnost zaradi COVID-19 najmanjša, v primerjavi z državami, kjer so bila ta zdravila in protokoli prepovedani ali ne promovirani.
  • Dr. Malone je izpostavil, da smo že marca 2020 vedeli, da so zaščitne maske ob dolgotrajni uporabi škodljive, nepotrebne, in da ima ukrep lock-dawn-a (zapiranja) nasprotni učinek. Nadalje meni, da so se vodilni posluževali dobro premišljenih psiholoških pristopov ustrahovanja, kar je vodilo v zlorabe in laži, ki se ne bi smele ponoviti nikoli več.
  • Politik Mislav Kulakušić, ki pravi, da je bolj varno podpisati pogodbo z afriškim mamilarskim kartelom, kot z Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO).

V kratkem bo na voljo tudi celoten prepis vsebine konference in povzetek tega prepisa. Pripravil ga bo dr. Robert Malone, objavili pa ga bomo tudi na naši spletni strani.